01/10/19  Tin của trường  191
Niềm vui tết Trung thu
 25/04/16  Tin của trường  366
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Hồng Phước.